Tuesday, August 4, 2009

I'rob jamak muzakkar salim

بسم الله الرحمن الرحيم

Dalam posting berkaitan nahu kali ni, kami nak ceritakan tentang i'rob jamak muzakkar salim.

Ciri2 jamak muzakkar salim adalah ianya menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Ditambahkan wau dan nun daripada isim mufrod. Contohnye : مسلم menjadi مسلمون .

Adapun wau nun ni pada keadaan rofa'nya iaitu ketika dii'rob dengan rofa', jikalau ia berubah menjadi mansub atau majrur maka diubahkan wau nun itu menjadi ya nun. Contoh :

ذهب المسلمون إلي المسجد ketika ini kalimah jamak muzakkar salim iaitu muslimun pada kedudukan fail marfu' maka ia diirob dengan wau. Kerana wau adalah tanda bagi jamak muzakkar salim ketika rofa'. Jika berubah kedudukan kalimah jamak muzakkar (muslimun) kepada mansub atau majrur maka berubah tanda irobnye dan dibaca (muslimin). Contoh :

أحب الله المسلمين المؤمنين kalimah jamak muzakkar (muslimun) tadi ditukar wau nya menjadi ya dan dibaca (muslimin) di dalam ayat ini, kerana ketika ini tanda yang layak bagi jamak muzakkar adalah ya bukan lagi wau. Ini kerana kalimah jamak muzakkar (muslimin) terletak pada kedudukan maf'ul mansub, maka mesti ditukar alamat irob kerana berubah kedudukan i'robnya.

Kesimpulan yang kita dapat simpulkan adalah alamat rofa' bagi jamak muzakkar adalah wau dan alamat nasobnye dan jarnya adalah ya.

Inilah sedikit pengetahuan yang dapat kami kongsikan. sekian, wassalam.

Disediakan oleh.
Os

I'rob Musann

Bismillah

Assalamualaikum.. Pada bahagian Nahu kali ni, kami akan bentangkan serba sedikit mengenai Musanna. Penerangan ringkasnya seperti berikut :-

- Musanna adalah kalimah yang membawa maksud bilangan dua. Contohnya كتابان iaitu dua buah kitab.

-Alamat musanna secara mudahnya adalah ((alif dan nun)) atau ((ya dan nun)) yang ditambah pada akhir kalimah mufrod (mufrod = kalimah maksud satu).
contohnya : Mufrod = مكتب , Musanna مكتبان@مكتبين

- Perbezaan ((alif nun)) dan ((ya nun)) adalah mengikut kedudukan i'rob (موقع الإعراب).

- Alamat I'rob bagi Musanna,
 • Rofa' = alif : جلس الرجلان
 • Nasob = ya : ضرب كريم الغلامين
 • Jar = ya : مررت مع الطابين

Moga Allah berkati kita semua.
Sekian, wassalam

Disediakan oleh :
Os

Saturday, April 11, 2009

Jumlah (ayat)

Assalamualaikum..

Jumlah (ayat) di dalam kaedah nahu bahasa Arab tidak akan lari dari 2 perkara, iaitu Jumlah Ismiyyah dan Jumlah Fi'liyyah. Pada bahagian Nahu kali ini, ingin saya berkongsi sedikit bersama peminat Nahu dalam mengi'rob. Ilmu ini saya dapat ketika membaca kitab Nahu Syafi.

Penerangan ringkas seperti berikut :
JUMLAH ISMIYYAH
- Dimaksudkan dengan Jumlah Ismiyyah adalah ayat yang dimulakan dengan Isim.

Contohnya ; زيد طالب
- Dalam JI ada 2 perkara penting iaitu Mubtada' dan Khobar. Walau panjang mana suatu jumlah tersebut kalau ianya Jumlah Ismiyyah maka ia pasti ada mubtada' dan khobar. Tidak kiralah sama ada zohir atau taqdir mahupun muqaddam atau muakhkhor.

- Contoh :
هذا الكتاب جديد
بيت علي لونه أزرق
زينب ذهبت إلى مدرسة
كتاب الجنائز


- Jadi apabila kita berdepan dengan Jumlah Ismiyyah pastikan kita mencari dahulu yang mana Mubtada' dan Khobarnya supaya memudahkan i'rob.

JUMLAH FI'LIYYAH
- Secara mudah dimaknakan Jumlah Fi'liyyah ini adalah jumlah (ayat) yang dimulai dengan fi'il. Contoh : نام عمر

- JF terdiri dari 2 perkara asas iaitu {{ Fi'il dan Fai'l }} atau {{ Fi'il dan Naib Fai'l }}. Jadi 2 unsur asas ini pasti ada di dalam JF tidak kira samada masbut atau mahzuf, ataupun secara zohir dan taqdir.

- Contoh :
قرأ زيد الدرس
صام الأستاذ يوم الإثنين
جلست على الكرسي


- Seperti JI, untuk memudahkan i'rob perlu kita cari 2 unsur penting yang terdapat dalam JF.

- Inilah salah satu cara yang saya gunakan ketika meni'rob. Jika ianya bersesuaian dengan kawan2, sama2lah kita menyebarkannya. Jika kawan2 ada cara lain, maka bolehlah berkongsi bersama kami supaya kami boleh sebarkan kepada rakan2 yang lain. Jika ada salah, tegur2lah kami. Wallahu a'alam. Sekian, wassalamDisediakan oleh,
Os

Thursday, January 29, 2009

Nasob (نصب) dan alamat- alamatnya

بسم الله الرحمن الرحيم

Nasob (نصب) dan alamat- alamatnya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد ؛

Nasob adalah salah satu bahagian di dalam Irob. Ia adalah sedara mara kepada rofa', jar dan jazam yang mana mereka ini tergolong dalam kumpulan أقسام الإعراب

 • Nasob boleh dikatakan bahagian ke-2 famous dalam I’rob.

 • Perkara-perkara yang dinasobkan dinamakan sebagai mansubat (المنصوبات). Antaranya adalah :-
  - Mafu'l bih
  - Mafu'l ma'ah
  - Mafu'l mutlak
  - Mafu'l fih
  - Mafu'l liajlih
  - Hal
  - Tamyiz
  - Munada
  - Istisna'
  - Tawabi’ yang empat – na’at, taukid, badal, a’tof

 • Feel mudhori’ juga dinasobkan iaitu jika dimasuki nawasib.

 • Nasob ada lima alamat iaitu :-
  - Fathah = baris atas.
  - Alif (ا)
  - Kasroh = baris bawah
  - Ya (ي)
  - Hazaf nun = buang huruf (ن)

 • Fathah pada 3 tempat iaitu pada isim mufrod, jamak taksir, feel mudhori’ yang dimasuki nawasib di mana akhir kalimahnya sunyi daripada bersambung dengan mana2 huruf.
  (nawasib = أن ، لن ، إذن ، كي)

 • Alif pada asma' khomsah ( رأيت أباك و أخاك و حماك و فاك و ذا مال)

 • Kasroh pada jamak muannas salim

 • Ya pada 2 tempat iaitu pada musanna dan jamak muzakkar salim.

 • Hazaf nun pada afa’l khomsah. Yang dimaksudkan dengan hazaf nun pada akhir kalimah feel tersebut kerana dimasuki nawasib.
  (afa’l khomsah =
  لن يفعلا و يفعلوا و تفعلا و تفعلوا و تفعلي)

Sekian sahaja daripada saya, insyaAllah akan ditambahkan lagi pada masa akan datang.


والله أعلم

Disediakan oleh,
Muhammad Hosnee b Zainal Abidin

Sunday, October 12, 2008

Rofa’ (رفع) dan alamat- alamatnya

بسم الله الرحمن الرحيم

Rofa’ (رفع) dan alamat- alamatnya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد ؛

Rofa’ adalah salah satu bahagian di dalam Irob. Adik beradik rofa’ adalah nasob, jar dan jazam. InsyaAllah, minggu ni saya akan menceritakan serba sedikit tentang rofa’ dan alamat-alamatnya. Peneranganya seperti berikut :-

· Rofa’ boleh dikatakan bahagian paling famous dalam I’rob. Hampir kebanyakan mauqi’ I’rob dii’robkan dengan rofa’.
(موقع اعراب = kedudukan I’rob seperti mubtada’, mafu’l, tamyiz dll)

· Perkara-perkara yang dirofa’kan dinamakan sebagai marfua’at (المرفوعات). Antaranya adalah :-
§ Mukbtada’
§ Khobar
§ Fai’l
§ Naib fa’il
§ Isim kana
§ Khobar inna
§ Tawabi’ yang empat – na’at, taukid, badal, a’tof

· Rofa’ juga terdapat pada Feel mudhori’ iaitu jika ianya sunyi daripada nawasib dan jawazim dan ketika afa’l khomsah.
(afa’l khomsah = يفعلان ، يفعلون ، تفعلان ، تفعلون ، تفعلين)

· Rofa’ ada empat alamat iaitu
- dommah = baris depan.
- Alif (ا)
- Wau (و)
- Subut nun (ن)

· Dommah pada 4 tempat iaitu pada isim mufrod, jamak taksir, jamak muannas salim, dan feel mudhori’ yang sunyi dari nawasib dan jawazim.
(nawasib = أن ، لن ، إذن ، كي)
(jawazim = لم ، لما ، لام الطلب ، لا النهي)

· Alif pada isim musanna (yang menunjukkan bilangan 2)

· Wau pada 2 tempat iaitu pada jamak muzakkar salim dan pada asmaul khomsah.
(asmaul khomsah = أبوك ، أخوك ، حموك ، فوك ، ذو مال)

· Subut nun pada afa’l khomsah. Yang dimaksudkan dengan subut nun adalah wujud nun dan jelas kehadirannya.
(afa’l khomsah = يفعلان ، يفعلون ، تفعلان ، تفعلون ، تفعلين)

Sekian sahaja daripada saya, insyaAllah akan ditambahkan lagi pada masa akan datang.


والله أعلم

Disediakan oleh,
Abul hasan Muhammad Hosnee b Zainal Abidin

Monday, September 22, 2008

Fe'el Mudhori'

بسم الله الرحمن الرحيم

الفعل المضارع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ؛

Pada tutorial yang lepas, telah diterangkan serba ringkas tentang feel madhi. Jadi saya teruskan dengan feel mudhori’ pula. Penerangannya seperti berikut :-
- Secara mudahnya, boleh kita katakana bahawa feel mudhori’ ini adalah perbuatan yang sedang dilakukan atau yang menunjukkan akan dilakukan. Di dalam grammar bahasa Inggeris boleh disimpulkan sebagai gabungan present tense dan future tense.

- Namun begitu, bukanlah maknanya itu terkumpul di antara keduanya di dalam satu keadaan, akan tetapi didatangkan maknanya (samada sedang@akan berlaku) mengikut situasi perbuatan tersebut. Jadi, untuk menterjemahkan makna feel mudhori’ ini bukan semudah feel madhi, ia perlu diteliti terlebih dahulu.

- Ada pendapat daripada sebahagian ahli Nahu mengatakan, jika feel mudhori’ itu kosong daripada tanda-tanda yang menunjukkan kepada “akan berlaku ” seperti (س @ سوف), maka makna yang layak baginya adalah “sedang berlaku”.

- Feel mudhori’ adalah mu’rob kecuali datang dua perkara yang akan menyebabkan ia bertukar menjadi mabni. Dua perkara tersebut ialah nun niswah (nun jama’ bagi muannas) dan nun taukid (nun yang bertujuan membawa makna taukid). Jika feel mudhori’ digabungkan dengan dua nun ini makanya secara terus ia akan bertukar taraf menjadi mabni. Contoh :-
يضربْنَ = feel mudhori’ yang digabungkan dengan nun niswah bagi wazan يفعلـْنَ .
Kita I’robkan ia dengan mabni :
فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة
يضربنْ
= feel mudhori’ yang dgabungkan dengan nun taukid yang asalnya يضرب + ن .
Turut dii’robkan dengan mabni :
فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد


والله أعلم

Disediakan oleh,
Muhammad Hosnee B Zainal Abidin

Tuesday, August 5, 2008

Feel Madhi

بسم الله الرحمن الرحيم

الفعل الماضي

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, maka saya mulakan penulisan ini. Minggu ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang feel. Seperti mana yang kita tahu, feel adalah kata perbuatan@verb. Di dalam nahu bahasa arab, jika dinisbahkan kepada zaman@waktu, maka feel akan dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu feel madhi (الفعل الماضي) ,feel mudhori' (الفعل المضارع) ,feel amar (الفعل الأمر). Secara mudahnya, saya ringkaskan yang madhi = masa lepas, mudhori' = sekarang@akan datang, amar = arahan (menunjukkan masa akan datang). InsyaAllah saya akan menceritakan mengenai feel-feel ini satu persatu. Pada perbahasan minggu ini, saya akan memberi pengenalan mengenai feel madhi terlebih dahulu. Penerangannya seperti berikut :-


- Feel madhi secara mudahnya boleh kita katakan sebagai perbuatan yang telah berlaku. Dalam grammar bahasa Inggeris samalah ia dengan past tense.

- Namun begitu, ada sedikit penambahan yang telah diletakkan di dalam kitab Al-Wafi syarah matan Al-Ajurumiyah mengenai feel madhi. Ulama' yang mensyarahkan matan tersebut menyatakan bahawa feel madhi kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan masa akan datang. ِ
Contoh :((ونفخ في الصور)) surah الزمر ayat 68.
Dalam ayat ini perkataan نفخ dibina di atas acuan(وزن) feel madhi tapi penggunaannya di dalam ayat menunjukkan perkara yang akan berlaku. Jika kita teliti maknanya "dan sangkakala pun ditiup.." kita ketahui yang kejadian tiupan sangkakala belum lagi berlaku, jadi ayat ini menjadi bukti kepada kita bahawasanya feel madhi juga kadang-kadang boleh dimaknakan dengan zaman yang akan datang.

Akan tetapi tetap makna yang utama bagi feel madhi adalah perbuatan yang telah berlaku.

- Dari sudut i'rob, feel madhi adalah mabni(مبني).
Contoh : كتب محمد
كتب = فعل ماض مبني على الفتح
محمد = فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره


Disediakan oleh,
Muhammad Hosnee B Zainal Abidin